दुर्गस्वामी शिवराय

दुर्गस्वामी शिवराय

    डग्लस म्हणतो….✍️ शिवाजी महाराजांचे वास्तव्य डोंगरी मुलुखातच होते व त्यांचे सामर्थ्य डोंगरी प्रदेशाच्या भरवश्यावरच होते ते ख़रेखुरे दुर्गस्वामी …